Ovartaci

Overtossen og overlægen


For nogle år siden overværede jeg på det daværende Psykiatrisk hospital i Risskov et foredrag af overlæge Johannes Nielsen, Overlægen fortalte om sit virke på hospitalet, og om, hvordan mødet med malersvenden Louis Marcussen forandrede hans syn på psykiatrisk behandling.


Louis Marcussen blev tvangsindlagt på Psykiatrisk Hospital i Risskov i 1928. Han blev låst inde, kom i spændetrøje, og modsatte sig energisk enhver form for medicinsk behandling. I stedet begyndte han at male billeder. Hans kunstneriske talent var så usædvanligt, at Asger Jorn på et tidspunkt inviterede ham til Paris, men han ville hellere blive på hospitalet, der blev hans hjem for livstid.

Når nu et hospital havde en overlæge mente Marcussen, at det så sandelig også burde have en overtosse. Som sådan udnævnte han sig selv, og kaldte sig konsekvent Ovartaci, og først meget sent fik Johannes Nielsen ud af ham, at det betød overtosse.


Ovartaci hadede sit eget køn og ville være kvinde. Da ingen læger ville hjælpe ham, tog han sagen i egen hånd og skaffede sig af med penis. Han lukkede sig inde i hospitalets snedkerværksted og huggede lemmet af ved hjælp af et skarptslebent høvlejern og en hammer. Hele stadset af med et eneste slag, forklarede han. For en sikkerheds skyld havde han sømmet penis, som han kaldte petillen, fast til et bræt, så den ikke stak af. Den vidste jo godt hvad der skulle ske.

Derefter måtte lægerne jo foretage sig noget, og man imødekom Overtacis ønske om at blive rigtig kvinde og få en vagina. Det skete i 1955, hvorefter han ville overflyttes til kvindeafdelingen, men afstod, da han ikke kunne få et eneværelse.


Louis Marcussen og overlæge Nielsen blev venner, og havde adskillige, ofte daglige, samtaler. Nielsen blev overbevist om, at psykoterapi burde være grundstammen i behandling af psykisk syge. Denne overbevisning blev hans ledetråd, og han var initiativtager og igangsætter af Gallo aktiviteterne, der skulle give psykisk syge mennesker mulighed for meningsfuldt at indgå i et samarbejde og dermed blive mere selvhjulpne. Gallos aktiviteter rummer blandt andet skrive og malerskoler, værestedet Gallo huset, Radio Gallo, forlaget Gallo og Gallo gartneriet.


Overtaci døde som 91årig i 1985. Da havde han været indlagt 56 år.

Johannes Nielsen grundlagde Museum Overtacci, der blev åbnet for offentligheden i 1975, og i dag for længst er berømt på verdensplan. Ved hospitalets flytning fra Risskov, blev samlingen en tid hjemløs, men har nu fundet en fornem og blivende plads på Olof Palmes Allé, hvor samtlige Ovartaccis kunstværker, breve, og øvrige frembringelser, har fået langt mere plads, og tilgodeser beskuerens behov for at kunne fordybe sig i hans særegne, magiske, og dog alligevel ind i mellem genkendelige univers.


Max Bendixen har udgivet bogen Flammemennesker. Overlægen & Overtossen fra Risskov. Forlaget Saxo 2013